Wybrane funkcje w łańcuchu dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw wiąże się z różnymi operacjami w obrębie surowców. Zaczynając od zakupu surowców, kolejno podanie ich w procesy produkcyjne (przekształcenie w gotowe produkty, lub półprodukty), a na sam koniec nastaje dystrybucja do konsumenta końcowego.

Może się wydawać, iż łańcuch dostaw jest procesem bardzo prostym, który obejmuje dostawcę, Twoją fabrykę oraz klientów. Jednak większość organizacji produkcyjnych ma dużo bardziej skomplikowany łańcuch dostaw. Obejmuje on kilku a nawet kilkunastu dostawców a nawet operacje outsourcingowe.

Odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczowe dla każdej firmy. Przedsiębiorstwa wkładają wiele wysiłku aby poprawić procesy związane z łańcuchem dostaw. Właściwe jego zarządzanie ma bardzo duży wpływ na klienta końcowego. Jeśli przepływ towarów jest na odpowiednim poziomie to i klient będzie otrzymywał odpowiednią ilość produktów, które zamówił we właściwym czasie. Jeśli wywiązujesz się z umów z klientami masz dużo większe szanse na zabezpieczenie przyszłych interesów oraz stabilne podłoże finansowe.

Mając już wypracowane odpowiednie mechanizmy łańcuch dostaw może optymalizować go pod kątem jeszcze większej wydajności. Tak aby móc obsłużyć jeszcze większą ilość klientów, a co za tym idzie większą sprzedaż. Na tym polega właśnie rozwój firmy.

Innym czynnikiem zarządzania przepływem surowców jest zachowanie równowagi między popytem a podażą. Wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw wpływa na:

 • Minimalizacja odpadów
 • Większe przychody ze sprzedaży
 • Minimalizacja kosztów produkcji
 • Terminowe dostawy

Pięć funkcji zarządzania łańcuchem dostaw

 1. Zakup

 2. W zarządzaniu łańcuchem dostaw zakup jest podstawową czynnością. Zakup surowców jest na pierwszym etapie procesów produkcyjnych. Aby móc rozpocząć proces należy zakupić odpowiednią ilość i jakość surowców. Ważne jest aby surowce były dostarczane na czas, tak aby wywiązać się z umów z odbiorcami. W całym łańcuchu dostaw zakup jest najbardziej narażony na tzw. Wąskie gardło. Jeśli nie ma surowców cała produkcja stoi. Właściwa koordynacja z dostawcami jest tutaj czynnikiem kluczowym.

 3. Operacje

 4. Planowanie i prognozowanie popytu to bardzo ważna analiza odbywająca się przez zakupem materiałów. Idea, która przyświeca tej operacji wiąże się z stanem magazynowym. A więc firma musie określić jaka będzie potrzeba rynku na dany towar. Ma to prowadzić do uniknięcia sytuacji, w której firmy posiadają zbyt dużą ilość niewykorzystanego surowca, lub w drugą stronę zbyt małej ilości surowców do produkcji towarów. Dlatego planowanie i prognozowanie popytu musi być powiązane z zarządzaniem zapasami, produkcją i wysyłką, aby uniknąć takich błędów.

 5. Logistyka

 6. Logistyka to kolejny obszar w części zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka swoim obszarem obejmuje takie aspekty jak planowanie, zakup surowców, transport, magazynowanie. Aby surowce docierały do klienta na czas bez żadnych przeszkód należy wdrożyć funkcję logistyki w przedsiębiorstwach. Ważne przy tym jest odpowiednia koordynacja kilku działów. Odpowiedni system informatyczny powinien planować działanie logistyki zbierając dane z kliku działów.

 7. Zarządzanie zasobami

 8. Mając już w swoich magazynach odpowiednią ilość surowców możemy się zabrać za procesy produkcyjne. Produkcja pochłania surowce, technologię, czas i pracę. Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa zapewnia, że odpowiednie zasoby są przydzielane do odpowiednich zadań, a ilość i jakość surowców jest tak dobrana, że ilość odpadów jest minimalna. Te operacje z kolei wiążą się ściśle z harmonogramem produkcji. Harmonogram taki ma za zadanie zmaksymalizować wydajność procesów produkcyjnych. Określenie czasu realizacji poszczególnych zadań uniknie niewywiązanie się z terminu dostawy na dane zamówienie.

 9. Przepływ informacji

 10. Informacja, przepływ danych pomiędzy różnymi komórkami przedsiębiorstwa jest bardzo istotną cechą. Jeśli przepływ informacji jest na słabym lub nawet średnim poziomie mogą pojawić się różne problemy z dostawą surowców lub towarów. Konflikt może prowadzić nawet do zerwania łańcucha dostaw. Aby uniknąć problemów z komunikacją i przepływem informacji należy wdrożyć odpowiedni system informatyczny, który swoim obszarem obejmie wszystkie działy przedsiębiorstwa. Mając jeden wspólny system informatyczny na pewno unikniemy problemów z wymiana informacji.