ERP w zarządzaniu fabryką tworzyw sztucznych

Austriackie przedsiębiorstwo Gabriel-Chemie Group to czołowy producent przedmieszek czyli specjalistycznych koncentratów wykorzystywanych do produkcji wyrobów plastikowych. Z uwagi na ogromne obłożenie produkcyjne oraz plany rozwojowe, firma nieustannie dąży do optymalizacji kosztów, zwiększania jakości i podniesienia poziomu zadowolenia klientów dzięki automatyzacji. W tym celu korzysta z centralnego narzędzia do planowania i controllingu jakim jest proALPHA.

Szerokie spektrum receptur

Gabriel-Chemie magazynuje ogromną ilość surowych materiałów. Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie polega na łączeniu poszczególnych surowców i w pewnym stopniu jest ustandaryzowany. W systemie zarządzania produkcją firmy przechowywane jest ponad 10 000 receptur produkcyjnych na przedmieszki. Dane te od 1999 roku są regularnie wprowadzane do systemu proALPHA ERP.

Wsparcie zaawansowanych procesów produkcyjnych

W oparciu o rozwiązania proALPHA, w Gabriel-Chemie zostały stworzone podwaliny pod inteligentną fabrykę. Przyjęły one postać graficznej stacji kontroli produkcji.
W kolejnym etapie, do oprogramowania ERP, podłączono system zarządzania procesem od Siemens, dzięki czemu wszystkie maszyny porozumiewają się aktualnie z proALPHA w czasie rzeczywistym.
Procesy produkcyjne dla przedmieszek rozpoczynają się w silosach, gdzie przechowuje się surowe polimery. Każdy z nich posiada unikalny numer korespondujący z oznaczeniem miejsca przechowywania surowca określonym w jednym z modułów oprogramowania proALPHA.
Aktualny etap i stan produkcji w każdej chwili można prześledzić w graficznym interfejsie systemu kontroli produkcji, a finalna ilość i waga produktu po zakończeniu wszystkich procesów jest automatycznie przekazywana do systemu proALPHA.
Kiedy zamówienie z przedmieszką zostanie już umieszone w torbach, wówczas proces przejmuje kolejny element projektu inteligentnej fabryki. Zmieszany granulat jest transportowany do klienta na paletach.

Kody kreskowe

W celu jeszcze większej automatyzacji procesu, jedna z linii przeznaczonych do paletyzacji została wyposażona w drukarkę etykiet i sensor kontrolujący rozmiar palet. Dzięki synchronizacji z systemem proALPHA ERP, informacje te są bez problemu wymieniane z urządzeniami zewnętrznymi.

Każda torba pakowana na paletę w ramach zamówienia zostaje oznaczona kodem kreskowym. „Inteligentna pamięć produktowa”, która jest przechowywana w systemie ERP określa optymalne rozmieszczenie toreb na jednej palecie w oparciu o takie parametry jak waga, gęstość oraz nośność palety. Wszystkie dane są następnie przekazywane do urządzeń obsługujących palety.

Zalety spójnej cyfryzacji

Spójna cyfryzacja w przedsiębiorstwie Gabriel-Chemie przyniosła mnóstwo korzyści. Pierwotnie wysoka jakość przedmieszek jeszcze wzrosła, gdyż udało się wyeliminować niemal wszystkie błędy, które potencjalnie mogłyby się pojawić w trakcie produkcji. Co więcej, ogólne koszty produkcji spadły o ok. 20-30%, a dzięki zwiększeniu wydajności i efektywności, całkowity czas realizacji zamówienia obniżył się o 70%.