Lean manufacturing - poprawa efektywności przedsiębiorstwa

Nie wszystkie przedsiębiorstwa, które mogą się pochwalić dużym obrotem gotówki, przynoszą swoim właścicielom realne dochody. Z czego wynika taka sytuacja? Czy i jak można ją zmienić?

Zgodnie z filozofią lean manufacturing za taki stan rzeczy może odpowiadać zbyt niska efektywność prowadzonych działań, a także marnotrawstwo zasobów obniżające zdolność danej firmy do wypracowania zysku. Jest tylko jeden sposób, aby temu przeciwdziałać.

Należy wyeliminować operacje, za którymi kryją się wysokie koszty, niska wydajność poszczególnych procesów oraz problemy związane z magazynowaniem towarów czy wprowadzaniem produktów na rynek.

Lean manufacturing to wyjątkowo praktyczne podejście do zarządzania oparte na prostych założeniach, które napędzają długoterminowy sukces przedsiębiorstwa.

Jak zatem wdrożyć lean manufacturing w swoim biznesie? Oto trzy kroki do sukcesu.

1. Ocena dotychczasowych działań

Aby poprawić efektywność procesów zachodzących w firmie niezbędna jest analiza bieżącej sytuacji.

W celu identyfikacji najważniejszych problemów, warto przeprowadzić rozmowę z menedżerami wyższego szczebla i pracownikami zajmującymi kluczowe stanowiska w firmie. Zebrane w ten sposób dane pomogą ukierunkować przyszłe inicjatywy z zakresu wydajności produkcji, a także zweryfikować i dostosować działania mające na celu maksymalne zwiększenie satysfakcji potencjalnego klienta.

2. Podjęcie nowych działań

Zapoznawszy się z bieżącym poziomem produktywności w firmie, w kolejnym kroku należy przejść do działań wydajnościowych, tj.

  • konfiguracja pulpitów nawigacyjnych,
  • zwiększenie wydajności kadry managerskiej,
  • inicjacja ciągłego doskonalenia pracowników poprzez zmianę organizacji miejsca pracy.

Najłatwiej wdrożyć je za pomocą ustrukturyzowanej metodologii Plan-Do-Check-Act czyli „Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj”.

3. Monitorowanie efektów i zarządzanie postępami

Działania podjęte w drugim kroku zapewniają stosunkowo szybkie korzyści i jednocześnie stanowią znakomitą bazę dla długoterminowego sukcesu.

Mogą także stanowić platformę dla bardziej zaawansowanych inicjatyw, które podniosą produktywność załogi i wydajność procesów. Podstawowym celem wdrożenia takich działań jest ocena operacji i dalsza poprawa efektywności. Wysiłek związany z monitorowaniem poszczególnych wskaźników stwarza dodatkową motywację do podjęcia dalszych kroków w kierunku „odchudzania” procesów.

System jako całość

Wbrew pozorom, wdrożenie lean manufacturing wymaga czegoś więcej niż zmiany dotychczasowej organizacji pracy czy mapowania procesów.

Choć są to narzędzia absolutnie niezbędne, lepsza wydajność operacyjna w dłuższym horyzoncie czasowym obejmuje znacznie szerszy obszar niż same narzędzia doskonalenia procesu. Ogromną rolę w całym przedsięwzięciu gra całościowe zarządzanie organizacją, czego doskonałym przykładem jest nowoczesny system ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

Niektóre przedsiębiorstwa traktują założenia lean manufacturing jako podstawę swoich działań już od chwili powstania. Inne przyjmują takie praktyki dopiero w sytuacji, gdy zaczynają dostrzegać możliwość eliminacji marnotrawstwa.

Jedno jest pewne. Aby osiągać satysfakcjonujące wyniki w biznesie wszelkie procesy zachodzące w firmie powinny być oparte o solidne podstawy, zwłaszcza w kontekście większej produktywności i wydajności.