#

Wpasowanie nowego systemu do naszej firmy

Zakup systemu ERP może rozwiązać wiele problemów związanych ze sprawnym zarządzaniem firmą, niejednokrotnie odkrywamy jednak, że jest on w stanie również generować niemałe zamieszanie. Żadna firma nie działa w próżni, z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc zakładać, że jej struktury są już obsługiwane przez określony system informatyczny. Problem integracji systemów ERP z innymi programami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo staje się z roku na rok coraz bardziej poważny, choć oczywiście nie oznacza to wcale, że nie można go rozwiązać.

Oczywiście, twórcy i dystrybutorzy systemów ERP z pewnością byliby zadowoleni z sytuacji, w której to autorzy innych typów oprogramowania musieliby dostosowywać się do nich, na początku dwudziestego pierwszego wieku nie jest to jednak możliwe. Co więcej, brak mechanizmów pozwalających na integrację systemów ERP z innymi programami oznacza obniżenie znaczenia firmy zajmującej się dystrybucją rozwiązań tego typu.
Sama integracja systemów ERP określana jest zazwyczaj jako ogół zabiegów mających na celu podniesienie wartości systemów znajdujących się w posiadaniu konkretnego przedsiębiorstwa poprzez łączenie ich ze sobą. O jej prawidłowym przeprowadzeniu można zatem mówić przede wszystkim wówczas, gdy następuje automatyzacja tak wprowadzania, jak i przekazywania danych w systemach, które do tej pory nie były ze sobą powiązane. Integracja pozwala przede wszystkim na oszczędzenie zasobów ludzkich (nie ma konieczności wprowadzania podziału pracowników a tych, którzy obsługują jeden lub drugi system), jej znaczenie jest jednak bardzo duże również dlatego, że pozwala ona na znaczącą oszczędność czasu.

Mówiąc o procesie integracji systemów ERP z innymi programami warto zwrócić uwagę i na to, że nie zawsze jest to proces, który zajmuje tyle samo czasu i wymaga podejmowania tych samych czynności. Wiele zależy od tego, które z systemów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo należy połączyć, nie bez znaczenia są zaś i rozwiązania typowe dla systemów ERP oraz innych programów, które od pewnego momentu muszą działać w porozumieniu ze sobą. Bywa i tak, że integracja systemów wymaga zmiany pewnych nawyków typowych dla osób do tej pory korzystających z określonych rozwiązań, to zaś narzuca konieczność przeprowadzenia szkolenia dokształcającego. W początkowej fazie przydatne jest również wsparcie merytoryczne pracowników firmy odpowiedzialnej za dystrybucję konkretnego systemu ERP.