harmonogramowanie produkcji

Co daje odpowiedni plan produkcji?

Aby zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa, należy wdrożyć odpowiedni plan produkcji. Efektywne planowanie produkcji to proces, który zapewnia iż szeroki asortyment materiałów, maszyn, zasobów ludzkich jest dostępny w danym czasie i miejscu w celu zapewnienia ciągłości pracy. Plan produkcji to taka „roadmap”. A więc system powie ci, w którym aktualnie jesteś miejscu, do jakiego celu zmierzasz oraz jak długo Ci zajmie na dotarcie tam.

Kilka wybranych funkcjonalności efektywnego planu produkcji oraz harmonogramowania:

 • Zmniejszenie kosztów produkcji poprzez eliminacje nieefektywnego czasu (przestoi) oraz polepszania przepływu procesów
 • Zmniejszenie kosztów poprzez odpowiednie zarządzanie zapasami – mniejsze odpady, właściwe wykorzystanie w danym procesie oraz monitorowanie stanów magazynowych
 • Optymalizacja wykorzystania infrastruktury przedsiębiorstwa
 • Zmaksymalizowanie procesów związanych z realizacją zamówienia na czas

Kluczowe czynniki planu produkcji

Skuteczne planowanie produkcji zależy od zrozumienia kluczowych procesów, działań, które odpowiednie osoby w firmie powinny wdrożyć w swoim procesie planowania:

 1. 1. Prognozowanie rynku

 2. Aby efektywnie wdrożyć planowanie produkcji, konieczne jest rzetelne szacowanie możliwości produkcyjne a co za tym idzie sprzedażowe. Wiele firm nie posiada żadnych danych co do przyszłej sprzedaży. Ciężko jest prognozować, ale można to czynić z danych historycznych, poszczególnych miesiącach. Pandemia bardzo zmieniła rynek i większość danych historycznych się nie sprawdzi w tym oraz przyszłym roku. Można powiedzieć, że jest to niejako nowe otwarcie dla wielu branż. Dlatego jest to idealny moment na monitorowanie sprzedaży.

 3. 2. Kontrola zapasów

 4. Mogłoby się wydawać, iż kontrola zapasów w firmie jest czymś naturalnym i każdy przedsiębiorca o to dba. Jednak dane pokazują, że bywa z tym różnie. Firmy produkcyjne zazwyczaj wytwarzają produkty z materiałów, półproduktów, kilku składowych. Brak jednego z nich na końcowym etapie zlecenia generuje straty dla firmy, obniża rentowność. Dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiedniego systemu do zarządzania zapasami.

 5. 3. Dostępność sprzętu oraz pracowników

 6. Jest to nic innego jak czas potrzebny do wykonania danego zlecenia w ramach zaplanowanej linii produkcyjnej. A więc dostępność maszyny oraz odpowiedniej kadry pracowniczej do realizacji danej czynności. Planowanie ma kluczowe znaczenie w tym procesie. Sprawia iż dane, które system gromadzi zarządca może tak korygować żeby zmaksymalizować dany proces. Ważne jest, aby ustawić system w 2 trybach. A wiec maksymalnej wydajności oraz minimalnej wydajności. Maksymalna jest wtedy, gdy dostępność zasobów ludzkich oraz sprzętu jest zapewniona. Minimalna wydajność jest wtedy, gdy czynniki zewnętrze powodują opóźnienie w realizacji danego zlecenia. Może to być awaria sprzętu, niedostępność pracownika, co w dobie pandemii nie jest czymś wyjątkowym.

 7. 4. Standaryzacja odpowiednich kroków w danym czasie

 8. Aby dobrze określić etapy produkcji warto zestawić je w kolejności ich wykonywania, a następnie określenie czasu potrzebnego na jego realizację. Warto zdać sobie sprawę iż kilka kroków może być wykonywana w tym samym czasie. Po takim zestawieniu, wiesz dokładnie ile Ci zajmie realizacja takiego zlecenia. Dodatkowo możesz się wstępnie przygotować, jeśli jedna z maszyn ulegnie awarii.

  Analiza danych z konkretnych zleceń na pewno przyczyni się do zoptymalizowania wybranych procesów w przyszłości. Każdy krok to analiza zużytego surowca, efektywności pracownika, czasu pracy. Możesz zminimalizować marnotrawstwo poprzez wdrożenie takich metod jak odchudzonej produkcji.

 9. 5. Czynniki ryzyka

 10. Mając już te wszystkie dane historyczne, mając wgląd w każdy krok danego procesu możesz z pełną świadomością ustalić skalę ryzyka na danym zleceniu, a nawet na danym procesie zlecenia. Zdefiniowanie takich czynników ryzyka pozwala odpowiednio się do nich przygotować. Chociażby poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania gospodarką narzędziową, czy gospodarką remontową.