Gospodarka magazynowa w firmach produkcyjnych

Gospodarka magazynowa w firmie produkcyjnej to niezwykle ważny obszar łańcucha dostaw. Od poprawnie zaprojektowanego i optymalnego rozmieszczenia asortymentu w poszczególnych lokalizacjach magazynowych zależy czas oraz sprawność manipulowania towarem. Rozkład magazynu może znacząco ułatwiać magazynierom sprawną i szybką pracę. Może jednak powodować znaczne trudności. Wszystko oczywiście jest uzależnione od właściwego planowania.

System do zarządzania gospodarką magazynową

Współczesne programy przeznaczone do zarządzania przepływem towarów w szybki sposób podpowiadają optymalną trasę kompletacji zamówienia, a także wskazują poprawne rozmieszczenie towaru z uwzględnieniem ściśle określonych kryteriów, takich jak waga, rozmiar czy kolor itp.

Ponieważ każda firma to żywy organizm, planowanie potrzeb materiałowych, a także założenia poczynione na etapie projektowania danego magazynu, mogą ulegać zmianom. Z czego to wynika? Otóż, nieustannie zmienia się schemat popytu i podaży na surowce oraz produkty. Zmieniają się także warunki logistyczne. Właśnie dlatego, aby wykorzystanie powierzchni magazynowej było optymalne, należy dokonywać okresowych analiz.

Dlaczego dobry system ERP jest niezbędny w firmie produkcyjnej?

System ERP pełni jedną z najważniejszych ról w firmach produkcyjnych. Wszędzie tam gdzie się go stosuje, wywiera duży wpływ na kształtowanie prawidłowej gospodarki magazynowej oraz na efektywność procesów magazynowych. Jednocześnie wspiera również inne obszary produkcji.

Terminowa i precyzyjna produkcja

Zapewnienie terminowej oraz odpowiedniej ilościowo produkcji to bez wątpienia jeden z najważniejszych celów każdego przedsiębiorstwa. Tak samo jak dokonanie właściwych zakupów pozwalających realizować plany produkcyjne bez niepotrzebnych opóźnień.

Patrząc z tej perspektywy jakiekolwiek nadwyżki, niedobory albo opóźnienia w produkcji trzeba traktować jak potencjalne straty. Właśnie dlatego tak istotne jest harmonogramowanie produkcji. Skutecznego planowania nie da się jednak przeprowadzić bez niezwykle precyzyjnej informacji o stanach magazynowych, zarówno po stronie produktów jak i surowców.

Właśnie dlatego jednym z najważniejszych kroków w firmie produkcyjnej powinno być uszczelnienie gospodarki magazynowej, na którą składa się między innymi łańcuch dostaw. (Przeczytaj również o Proste sposoby na usprawnienie zamówień w łańcuchu dostaw). Wdrożenie dopasowanego do potrzeb systemu ERP wspiera procesy produkcyjne oraz dostarcza niezbędnych do ich skutecznego działania informacji.

Efektywne planowanie zadań kompletacyjnych

System klasy ERP daje możliwość tworzenia zleceń kompletacyjnych, które uwzględniają mnóstwo różnych kryteriów zdefiniowanych z poziomu magazynu. Można wśród nich wymienić między innymi dopuszczalne wagi czy objętości zleceń kompletacji, rodzaje poszczególnych towarów, sektory magazynowe, kruchość i ilość towarów czy choćby kolejkę wydań z magazynu. Dzięki temu firma zyskuje niezwykle sprawną optymalizację pracy magazynów, a co za tym idzie podniesienie ich wydajności oraz uporządkowanie różnorodnych działań magazynowych.

Pełna kontrola w magazynach firmowych

Dobrej jakości system ERP usprawnia kontrolę przyjęcia i wydania określonego produktu, poprawia zarządzanie jego najbardziej optymalnym położeniem w magazynie oraz zapewnia możliwość aktualnych kontroli stanu towaru w zdefiniowanych lokalizacjach oraz jego inwentaryzację. Tego typu rozwiązanie umożliwia także pełną kontrolę przechowywanych surowców, a także sprawne i regularne sprawdzanie, czy spełniają one wymagane przez obowiązujące prawo normy.