Ciągłe udoskonalanie czyli lean manufacturing

Lean Manufacturing

Metodyka działania lean to prosta droga do osiągnięcia sukcesu. Założenia teko sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa to konkurencyjne podejście. W Jak najkrótszym czasie dostarczyć produkt lub usługę do klienta, zachowując najwyższy standard oraz najniższe koszty. Osiągnięcie takiego wydaje się prostego celu nie jest jednak tak proste jak mogłoby się wydawać. Kluczowe jest zoptymalizowanie procesów przedsiębiorstwa. Konieczne jest wyeliminowanie tych punktów w procesie, które nie dodają wartości dodatniej, z punktu widzenia klienta, a pochłaniają czas i zasoby. Kolejnym elementem jest maksymalna minimalizacja odpadów oraz co równie ważne szkolenie pracowników.

5 zasad „odchudzonej” produkcji – lean:

 1. 1. Klient a nie Ty określa wartość Twojej usługi lub produktu
 2. 2. Planowanie operacji – pozwala to na określenie tych procesów, w których należy coś poprawić lub wyeliminować je.
 3. 3. Przepływ produkcji – a więc cała ścieżka od łańcucha dostaw do wyrobu konkretnego produktu. Jeśli coś w tym procesie zawodzi lub spowalnia tworząc tzw: „wąskie gardła” należy to skorygować.
 4. 4. Linia produkcyjna powinna być nastawiona tylko na to co konieczne. Unikaj magazynowania towarów. Produkuj tylko tyle ile klient zamówił. Zaopatrz się w surowce tylko tyle ile potrzebne Ci jest to wyprodukowania zamówienia.
 5. 5. Ciągłe udoskonalanie procesów. Aby móc coś poprawiać należy wpierw to monitorować. Uzbrój się we właściwe narzędzia analizujące system, procesy, czas, surowce i zacznij to monitorować. Po jakimś czasie sam zobaczysz, że zawsze jest miejsce do poprawy jakiegoś procesu.

Korzyści wdrożenie metody odchudzonej produkcji

Podejście lean nie miałoby sensu, gdyby nie szło w parze razem z korzyściami. Ciągłe udoskonalanie w bardzo konkurencyjnym środowisku ma sens. Oto wybrane korzyści wdrożenia metody lean:

 • Wzrost produktywności od 10% nawet do 50%
 • Szybka reakcja na błędy w procesie
 • Minimalizacja kosztów
 • Ciągły rozwój firmy
 • Większa zdolność na zdobycie nowych rynków
 • Lepsza obsługa klienta
 • Oszczędność w kosztach magazynowania
 • Szybka reakcja na zmiany rynkowe
 • Znacząca ilość papierowych dokumentów

Ciągłe udoskonalanie

Pytanie dla wielu menedżerów mogłoby być po co to wszystko? W jakim celu mam ciągle coś zmieniać i udoskonalać? Odpowiedz jest taka, że taki jest obecnie rynek.

Klient nie ma jednych i tych samych wymagań, ciągle coś chce nowego, zmienia się jego zamówienie z miesiąca na miesiąc. Nowe technologie dla produkcji. A więc nowoczesne maszyny, które zwiększają kilkakrotnie wydajność, nowe systemy informatyczne, które w całości obejmują wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowo cięcia kosztów, mniej odpadów, szkolenia dla pracowników. Lepsza kadra to wydajniejsza firma. Tak jak już wyżej zostało wspomniane, aby to wszystko robić konieczne jest monitorowanie wszystkich procesów. Każdy etap produkcji powinien być monitorowany oraz analizowany. Systemy analityczne sprawdzą się idealnie w tym układzie.

Istnieją 2 typy usprawnień. Przełomowe ulepszenia oraz stopniowe. Przełomowe ulepszenia dokonuje zazwyczaj grupa kilku osób, lub nawet jedna, które wnoszą jakąś poprawkę, wynalazek, nową technologie, która rozwiązuje stary problem.

Drugim typem ulepszania jest stopniowe. Ta forma nie jest tak spektakularna jak przełomowe, które to od razu rozwiązuje problem, ale jest stałym elementem „małych kroków”. Nie od razu wnosi coś przełomowego, ale w dłużej perspektywie czasowej przynosi konkretne rezultaty. W dłuższym okresie czasu może się okazać, że te ciągłe małe udoskonalanie są tak samo ważne, lub nawet ważniejsze niż jedno ulepszenie przełomowe.

Kilka elementów, które pomogą Twojej firmie być ciągle w topie:

 • Dobierz odpowiednich i odpowiedzialnych pracowników, szczególnie na kierowniczych stanowiskach
 • Nawiąż współpracę z konsultantem, który będzie miał świeże spojrzenie i pomoże Ci usprawnić procesy biznesowe
 • Nie rób wszystkiego na raz. W zależności od budżetu i możliwości zrób najpierw te mniej kosztowe inwestycje, oraz te które zajmują mniej czasu
 • Wdróż jeden spójny system informatyczny dla całego przedsiębiorstwa, ułatwi to nie tylko zarządzanie procesami, ale również przepływ informacji
 • Zaangażuj wszystkie działy do stopniowego poprawiania wydajności
 • Miej oko na klientów, to oni są często wyznacznikami zmian w Twojej działalności
 • Obserwuj zmiany rynkowe

System push-pull

System ten jak wskazuje nazwa jest typem, który zapewnia pracownikom oraz maszynom stałe zajęcie. Kolejne etapy przechodzą z punktu do punktu na linii produkcyjnej. W systemie tym mamy z góry ustalone zamówienie i harmonogram prac. Możemy określić zapotrzebowanie na surowce, maszyny oraz pracowników. Dobre zaplanowanie tych składowych zmniejsza koszty produkcji.

W trakcie planowania należy również określić złożoność produktu. Aby dobrać najlepszy system pracy dla danego zamówienia.

Business Intelliegence

Rynek oferuje całą paletę różnych rozwiązań typu BI, dedykowanych do analizy, porównywania danych z procesów firmy. Na pewno należy się w takie programy zaopatrzyć i z nich korzystać. Dobrym przykładem dla analizy wydajności pracy są programy typu benchmark. Jego istotą jest pomiar wyniku względem czasu, kosztów i zasobów. Analizując swoje dane zawsze możesz coś skorygować i polepszyć aby stanowić wyższe standardy i być stale konkurencyjną firmą.

Patrzenie w przyszłość

Każda firma powinna mieć w swoich planach rozwój przedsiębiorstwa. Co kilka lat firma powinna sobie wyznaczyć cele i robić wszystko aby to osiągnąć. Może to być zwiększona moc przerobowa, rozwój jakiegoś produktu, rozbudowa linii produkcyjnej, wejście na nowe rynki.

Mając dodatkowo wdrożone założenia Lean manufacturing możesz na bieżąco sprawdzać, czy cele które sobie założyłeś są do osiągnięcia lub może już udało Ci się to osiągnąć. Metoda ta jest uniwersalna i praktycznie nigdy nie straci nic na swoich założeniach. Ciągłe udoskonalanie było, jest oraz będzie ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa.