5 metod planowania produkcji
 1. Metoda pracy

 2. W tej metodzie chodzi o to, żeby wykonać zadanie wytworzenia produktu. Może to być proces wykonywany przez jedną osobę, lub konkretną grupę osób (team). Również rodzaj prac, jaki należy ponieść aby zrealizować to zadanie może być zarówno prosty jak i złożony. Metoda ta jest najczęściej wykorzystywana, gdy wymagana jest niezbędne specyfikacja klienta podczas procesu produkcji.

  Gdy pracownik jest w stanie wykonać samodzielnie całe zadanie, uznaje się to za pracę na małą skalę o stopniu zaawansowania jako łatwa. Należy również zauważyć, że do takich prac nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. W takiej linii produkcyjnej można dołączyć różnego rodzaju podmioty klienta, a cały proces nie wymaga żadnych zmian.

 3. Metoda przepływu

 4. Metoda bardzo podobna do metody wsadowej (poniżej). Jak sama nazwa wskazuje w metodzie tej priorytetem jest poprawa przepływu materiałów i pracy. Dodatkowymi założeniami są minimalizacja odpadów, zmniejszenie kosztów pracy oraz szybsze wykonywanie czynności. W metodzie tej linie produkcyjne działają według ściśle określonej sekwencji. Przykładem może być linia montażowa telewizorów. A więc produkt jest wytwarzany w wyniku szeregu zbiorowych operacji a materiały (półprodukty) przemieszczają się z różnych innych etapów bez opóźnień i przerw.

 5. Metoda produkcji masowej

 6. Metoda ta wyróżnia się zwykle dużym obłożeniem i sporą liczbą wytwarzanych produktów. Linia produkcyjna działa według standardowych schematów oraz technik, takich jak np. planowanie produktu, harmonogramowanie, czy produkcja zbilansowana.

 7. Metoda wsadowa

 8. Metoda tam ma szerokie zastosowanie w firmach rozwijających się. Metoda ta wymaga rzetelnego podziału pracy i określenia odpowiednich kroków (procesów), gdyż każdy kolejny etap produkcji wymaga ukończenia poprzedniego etapu. Takim przykładem są firmy, w których to fabrykach produkuje się urządzenia elektroniczne. Każda grupa w takiej metodzie wymaga odpowiedniego sprzętu, wiedzy oraz materiałów.

 9. Metoda procesu

 10. Metoda ta wykorzystuje specjalistyczne maszyny oraz podział pracy. Każdy proces jest z góry ustalony i działa tak samo a produkcja jest ciągła. Wytwarzanie produktu odbywa się w jednolitej i znormalizowanej hierarchii.

Zrozumienie różnego rodzaju typów metod planowania produkcji jest kluczowym elementem w doborze odpowiednich narzędzi dla swojej fabryki. Zaawansowane systemy informatyczne, które wspomagają produkcję różnią się w zależności od specyfikacji i charakteru pracy. Jeśli firma jest nastawiona na metodę procesu wybierze inny typ oprogramowanie niż ta fabryka, która stosuje metodę przepływu. Zdefiniowanie potrzeb i celów firmy jest kluczowe w doborze narzędzi, sprzętu, pracowników.